Így lesz biztonságos a szilveszter!

December 28-tól december 31-ig vásárolhatóak az év többi napján engedélyhez kötött pirotechnikai eszközök. A tűzijátékokat felhasználni a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet. A biztonságos tűzijáték használat érdekében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.


A pirotechnikai eszközökre vonatkozó hatályos jogszabály a pirotechnikai termékeket kockázattól és a zajszinttől függően négy osztályba sorolja, amelyekből az első három kategória kerülhet magánszemélyek birtokába, a negyedikbe tartozó eszközöket már csak pirotechnikus használhatja és kezelheti.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket (ezeket korábban játékos pirotechnikai terméknek nevezték) már a 14. életévüket betöltött személyek is megvásárolhatják. Ezek az eszközök nagyon alacsony kockázatot jelentenek és elhanyagolható zajt okoznak, azokat behatárolt területen való használatra szánják. Magánszemély által 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termék az év bármely napján felhasználhatja.

A 2. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok (például rakéták, bombatelepek, római gyertyák) megvásárlásához azonban már igazolni kell, hogy a vevő elmúlt 16 éves. Ezen termékek kockázata és zajszintje alacsony, szabadban lévő, behatárolt területen való használatra készülnek. A 2. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékokat felhasználni a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet.

Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből egy időben összesen nettó 1 kilogrammot lehet tárolni.

A 3. pirotechnikai osztályba a közepes kockázatot jelentő, szabadban lévő, nagy nyílt területen felhasználható termékek tartoznak, a használatukkor keletkező zaj szintje sem ártalmas az emberi egészségre. Ide tartozó eszközöket december 28-a és 31-e között engedély nélkül vásárolhatnak a 18. életévét betöltött személyek, összesen nettó három kilogramm hatóanyag-tartalomig. A tűzijátékokat felhasználni a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet. A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

A termékek felhasználására, tárolására vonatkozó pontos és részletes útmutatót a mellékelt összefoglalóban találják. A szabályok betartása valamennyi magánszemély számára kötelező, ezek megszegése szabálysértésnek minősül.

Biztonsági szabályok:

– Pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön csak zárt csomagolásban szállítható.
– A tűzijáték helyszínét úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termékek védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen.
– A pirotechnikai termékeket a felhasználási útmutatóban meghatározottak szerint kell a vetőcső aljára helyezni.
– A tűzijáték termékek telepítésekor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában akadály ne legyen.
– Tűzijáték terméket személyek felett átlőni, illetve irányukba működtetni tilos!
– Erős szélben a pirotechnikai termékek felhasználását el kell halasztani!
– A működésbe hozott tűzijáték termékeket megközelíteni a működésük befejezésétől számított legalább 10 perc várakozás után lehet.
– Használat előtt a tűzijátékbombák, római gyertyák vetőcsöveinek alsó egyharmad részét célszerű a földbe temetni, vagy erősen egy függőleges szilárd rúdhoz rögzíteni.
– A rakéták esetében a vezetőpálca a rakéta része, ezért kizárólag úgy működik rendeltetésszerűen, ha a vezetőpálca is a rakétatesttel tud repülni. Ennek érdekében a rakétát olyan helyről szabad indítani, amely lehetővé teszi a vezetőpálca könnyed és akadálymentes elrepülését. Ezek a helyek lehetnek például szilárdan rögzített üres pezsgősüveg, üres papír-vagy fémcső stb.
– Rakéták csak akkor lőhetők fel, ha vezetőpálcájuk nem törött, illetve ha nincs viharos szél. A rakéta mindig a széliránnyal szemben repül! A vezetőpálca nem ég el, az minden esetben visszahullik
– Talajon forgó, ugráló stb. termékeket (játékos pirotechnika) kizárólag stabil, egyenletes, a tűznek ellenálló talajon használja! Ez biztosítja, hogy a termékek akadálytalanul tudjanak forogni, felrepülni stb. Ügyeljen arra, hogy a termékek közelében ne legyenek olyan dolgok, amelyek meggyulladhatnak
– A tűzijáték telepeket használat előtt egyenletes, vízszintes talajra tegye, ahol majd működés közben nem tudnak felborulni. A telepet támassza meg oldalról téglával vagy nagyobb kővel ,esetleg rögzítse egy szilárd rúdhoz a stabilitás érdekében! Használat előtt mindig olvassa el a termékek használati utasítását!
– A működtetés során mindig óvatosan, körültekintően járjon el!
– Soha ne hajoljon működésbe hozott tűzijáték termék fölé!
– Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat! A termékeket úgy használja, hogy közben Ön és Mások biztonságát ne veszélyeztesse!
– Tartsa tiszteletben embertársai és háziállatai nyugalmát, mivel a robbanások, durranások érzékenyen érinthetik őket!
– Soha ne működtessen pirotechnikai terméket alkohol vagy drog befolyása alatt!
– SOHA NE MŰKÖDTESSEN KÉZBEN TARTVA PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET!

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos figyelemfelhívó kisfilmjét ITT érhetik el:

Így lesz biztonságos a szilveszter!pecsma.hu.

A bejegyzés kategóriája: Hírzóna, Pécsi hírek
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.